ZAMĚSTNANCI SI VYBÍRAJÍ SVÉ ZAMĚSTNAVATELE (I V DOBĚ poCOVIDové)

Tato hesla blikala v posledních letech všude v médiích a na sociálních sítích. Jak je to doopravdy? Skutečně si zaměstnanci vybírají zaměstnavatele !!! Ani letos tomu není jinak, i když….

Máme za sebou v HR velmi náročný rok 2017, kdy se zaměstnavatelé prali o zaměstnance, byli tlačeni do zvyšování mezd, úpravy nabízených benefitů, aby nalákali co nejvíce zaměstnanců a zvládali tak výrobu dle plánu. Situace se nezměnila ani v roce 2018, i když jemně polevila horečka zvyšování mezd. Zaměstnavatelé se zaměřili více na benefity v souladu s žebříčky hodnot svých i potenciálních zaměstnanců.

V roce 2018 stále firmy neměly vyhráno. Jelikož byl trh práce celkem vyčerpán, spíše šlo o „přetahování“ zaměstnanců z jiných firem. Pokusy je nalákat na motivační náborové příspěvky, čím dál více firem nabízelo 25 dnů dovolené standardně, volnou pracovní dobu.

S příchodem roku 2019 se očekávání nezměnila. Stále málo volných potenciálních zaměstnanců na trhu práce firmy nutilo ještě k většímu zamyšlení se nad budováním jejich brandů silného stabilního zaměstnavatele. Zároveň však ve vzduchu bylo cítit dusno, tlak a velký otazník, co přijde a že to bude velké, o tom nebylo pochyb.

Nikdo asi nečekal, že v roce 2020 přijde zcela jiná podoba krize. Fabriky stojí, nebo omezují výrobu. V ostatních odvětvích je situace podobná. Některá odvětví mají neřešitelný problém a budoucnost jejich podnikání se ocitá ve velké mlze. Nezaměstnanost stoupá. Lidé, byť jsou prázdniny, nečekají (na rozdíl od let předešlých) a hledají práci.

Posledních pár let jsem se radovala, že si firmy začínají uvědomovat, jak jim dobrý brand napomáhá v náboru zaměstnanců, k vyššímu výkonu, snížení fluktuace. Bohužel vnímám podstatnou změnu a troufám si říct, že je to změna opačným směrem. Díky zvyšující se nezaměstnanosti se někteří zaměstnavatelé domnívají, že bude lidí opět dostatek a proto nemusí vyvíjet takové úsilí, přestali bojovat o ty nejlepší pracovníky na trhu práce.

Jakoby jim zkušenosti z předešlých let nestačily a oni se z nich neponaučili. Jakoby měli být opět zaměstnanci rádi, že vůbec získají práci, za ni dostanou zaplaceno a pokryjí si tak své životní výdaje.

Ptám se, kam doba spěje? Zdali se firmy přestaly zajímat o svou prosperitu v dlouhodobém horizontu. Zdali si uvědomují, že právě zaměstnance potřebují k naplnění svých firemních cílů. Ne ledajaké, ale ty kvalitní, odborně zdatné, loajální.

Ptám se, jaké jsou jejich cíle, vize a co potřebují k jejich naplnění. Ptám se, co je hybnou silou jejich byznysu, co má pro majitele firem největší hodnotu, jakou strategii v podnikání uplatňují a jakou strategii volí v oblasti lidských zdrojů. Dostat odpovědi na některé dotazy je mnohdy složité – bohužel.

Co udělat pro to, aby firmy neztratily na své vybudované síle?

  • Ptejte se zaměstnanců, jak se jim pracuje, co ke své práci potřebují
  • Ptejte se zaměstnanců, jestli dobře chápou firemní cíle a strategii
  • Ptejte se jich, jestli znají svou roli ve firmě a svou důležitost
  • Zjišťujte, jak posílit jejich motivaci
  • Zjišťujte, jestli klíčoví zaměstnanci nepřemýšlí o svém odchodu
  • Školte své zaměstnance, abyste budovali ve firmě zastupitelnost
  • Vychovávejte zaměstnance k jednotnosti, sounáležitosti, loajalitě

Zapomněla jsem na něco? Jistě je mnoho důvodů a způsobů, jak být i v této době silnější. Jakýkoliv malý krok dopředu je lepší než krok zpět.

Firmy se srozumitelně pojmenovanými firemními hodnotami a jasně stanovenými cíli, takové firmy mají budoucnost a takové uchazeči o práci převážně hledají.

červenec 2020

"Jako personalista čerpám ze svých znalostí a dosavadních zkušeností v oblasti práce s lidmi a obchodu. Naplňuje mě spojování nespojitelného a dnes už vím, že mým posláním je budování firem nejen na zelené louce, ale také propojování firemní strategie se strategií personální, restarty a hledání cest, jak být ještě lepší v podnikání, než jste dnes. Stejně tak s nadšením spojuji uchazeče s těmi správnými společnostmi díky přípravě uchazečů na pracovní pohovor od sepsání životopisu (CV), motivačního dopisu až po samotný trénink - pohovor nanečisto". Více o mé cestě naleznete zde >>