JAK DLOUHÝ BY MĚL BÝT ŽIVOTOPIS – BOŘENÍ MÝTU

Často se setkávám při konzultacích s mýtem, že by životopis (CV) měl být pouze na jednu A4.

A když následně čtu již zpracované CV a diskutujeme s uchazečem o jeho praxi, mrzí mě, že ne všechny skutečnosti v něm byly uvedeny.

Na konzultace přicházejí lidé většinou s pocitem, že se nedokáží prodat, že jim personalisté neodpovídají. Nevědí, co vše do CV uvést, aby nepřetáhli jednu A4. Zvyšuje se jejich frustrace a snižuje se chuť dál reagovat na pracovní nabídky. Pokud odpoví, zmítají jimi pocity dalšího marného pokusu a již dopředu predikují, že „stejně nikdo neodpoví“.

Uchazeči mají také strach, což chápu, že personalisté nebudou číst CV delší než na jednu stranu. Popř. že budou z výběrového řízení vyřazeni. Píší to přeci na internetu. Mají také obavy, že personalista nestihne přečíst jejich životopis za max 15 sekund, jak je v mnoha článcích zmíněno.

Ráda bych tyto mýty vyvrátila a podpořila Vás v kreativitě, a vrátila Vám tak chuť k hledání pracovního uplatnění.

Pojďme se tady podívat na to, jak dlouhý by měl být životopis.

Měl by být přesně tak dlouhý, jak bohaté jsou Vaše zkušenosti. Přesně tak dlouhý, abyste v něm dokázali vystihnout to nejdůležitější pro potenciálního zaměstnavatele a pozval Vás na pohovor.

Jeden limit přeci jen uvedu. Dvě A4 jsou běžně akceptovatelné pro sdělení toho nejpodstatnějšího. Další prostor pro představení se nabízí v motivačním dopisu (chcete-li průvodním emailu), který je součástí oslovení zaměstnavatele. Už jen z pohledu slušnosti a úrovně Vaší sebeprezentace by měl být součástí oslovení zaměstnavatele.

Pár rad, jak s uvedenými informacemi pracovat:

  1. Využijte prostor – např. text s osobními údaji může být vedle fotografie
  2. Upravte font písma – maximální velikost textu 12, spíše 11
  3. Upravte řádkování – velké mezery mezi řádky zbytečně ubírají prostor
  4. V osobních údajích uveďte pouze jméno, adresu bydliště, popř. rok narození a hlavně telefonický a emailový kontakt
  5. Zpřehledněte text tím, že zvýrazníte tučně to důležité
  6. Pokud je CV delší než na jednu stranu, využijte patičku, kde uvedete své jméno. Patičku můžete využít také k uvedení telefonního čísla a emailové adresy.
  7. Můžete pracovat s okraji dokumentu, ale ne tak, aby byl text od kraje ke kraji
  8. Uvedené informace čleňte do odstavců, text tak bude přehledný a lépe čitelný

Zaměstnavatele bude jistě zajímat, jaká byla náplň Vaší práce, jaké odpovědnosti jste na dané pozici přijali.

Vyhněte se předsudkům. Personalisté čtou přesně to, co jste napsali. Nemají telepatické schopnosti. Je tedy jen na Vás, jak moc jim dáte najevo, že svou práci ovládáte, máte zkušenosti, praxi a chuť u jejich firmy pracovat.

"Jako personalista čerpám ze svých znalostí a dosavadních zkušeností v oblasti práce s lidmi a obchodu. Naplňuje mě spojování nespojitelného a dnes už vím, že mým posláním je budování firem nejen na zelené louce, ale také propojování firemní strategie se strategií personální, restarty a hledání cest, jak být ještě lepší v podnikání, než jste dnes. Stejně tak s nadšením spojuji uchazeče s těmi správnými společnostmi díky přípravě uchazečů na pracovní pohovor od sepsání životopisu (CV), motivačního dopisu až po samotný trénink - pohovor nanečisto". Více o mé cestě naleznete zde >>