MENTORING A ŠKOLENÍ PRO PERSONALISTY

  • školení personalistů
  • personální přístupy a nastavení HR procesů
  • zaškolení personalistů ve firmě
  • firemní kultura a personální marketing
  • mentoring personalistů
  • HR Business Partner mobilní aplikace JOBka

VYBUDUJTE SI KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI Z OBLASTI PERSONALISTIKY

PERSONÁLNÍ AUDIT A CONTROLLING

Jak hodnotit výsledky řízení lidských zdrojů a přispívat k jeho vyšší účinnosti i nižším nákladům? Odhalování možností úspor personálních nákladů, resp. rezerv ve výkonu.

VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ, VEDENÍ A HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍCH POHOVORŮ

Proces účinného výběru kandidátů, co sledovat při pohovoru nejen v souvislostech s potřebami pracovní pozice. Jaké jsou principy dotazování se na kompetence.

NÁSTUP A ADAPTACE NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Jak využít zkušební dobu k prověření vhodných dovedností, schopností a nasazení? Eliminace rizikových faktorů.

MOTIVACE A UDRŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Jak motivovat zaměstnance, když už ani benefity nestačí? Omezení fluktuace je jedním z klíčových limitů, které se nesmí podceňovat.

Mobilní aplikace pro zjednodušení HR procesů a zefektivnění komunikace se zaměstnanci 

Mobilní aplikace pro komunikaci

se zaměstnanci a zefektivnění HR procesů

CHCETE VĚDĚT VÍCE O JOBce?

sjednejte si online schůzku

JOBka mobilní aplikace

CO VÁM PŘINESE SPOLUPRÁCE SE MNOU

Najdeme cesty, jak pracovat efektivně a s přínosem pro Vašeho zaměstnavatele.

Zefektivníme nábor. Najdeme nejvhodnější kanály pro inzerci volných míst.

Zjednodušíme potřebnou administrativu.

Zjistíme, jak bychom mohli zaměstnance více motivovat.

Najdeme čísla jako argument pro vedení Vaší společnosti.