PERSONALISTÉ A EMOCE

EMOCE (city) jsou psychické jevy, které hodnotí objekty našeho poznání
a naši činnost, její průběh i produkty. K tomu abychom mluvili, nepotřebujeme mnohdy slova. Výraz našeho obličeje, řeč těla, vnímání prožitku, jsou aspekty, kterými promlouváme k našemu okolí. Emoce
a naše nálady ovlivňují celý náš život, ale je to náš osobní postoj, který předurčuje  jak se s emocemi popereme.

Představte si příklad jednoho hodně povedeného dne:

Naštvaná, unavená, zahlcená prací, leze  na vás chřipka. Nemáte čas dodělat důležité úkoly, šéf na vás tlačí … „Krásný“ začátek nového dne. Dne, kdy máte na starosti spoustu pohovorů . Dnes je důležité se soustředit
a podat maximální výkon – ale jak z toho ven? Jak se dát proboha do klidu?

Přichází první uchazeč a vy nejste ještě úplně v klidu – ráno bylo opravdu výživné. Co s tím vším má společného uchazeč o práci? NIC! Na dnešní schůzce se uvidíte poprvé, poprvé si uchazeč udělá celkový obrázek o vás
a o vaší společnosti. Položte si sami otázky : Co je v tento moment nejdůležitější? Co je vaší prioritou?  S jakými pocity by měl uchazeč odcházet? Nastíním vám dvě možné varianty průběhu takového pohovoru a sami usuďte, která z nich je lepší.

  • Průběh č. 1:

Představení probíhá na chodbě v poklusu. Utíkáte do „zasedačky“, kde chvíli před vámi někdo nechal na stole sklenice a hrnky od kávy. V poklusu usedáte a prohodíte pár slov o tom, že nestíháte. Hmmm. Super začátek vašeho setkání. A mohla bych klidně pokračovat dál, ale toto asi asi každý z vás umí domyslet.

  • Průběh č. 2:

V poklusu nic neřešte, s úsměvem pozdravte a požádejte, aby šel uchazeč s vámi do zasedací místnosti. To vám dá čas si vydechnout. Použité sklenice s omluvou dejte ze stolu pryč. Nádech/výdech.  Jistě máte připravené CV s poznámkami a pokud ne, máte alespoň blok na psaní
a píšící tužku. Víte, že na rozhovor máte třeba jen 20 minut, i přesto systematicky pokládejte otázky, abyste získali vzájemně co nejvíce informací. Uchazeč musí mít vždy pocit, že vás zajímá. Na závěr mu vysvětlete další postupu při výběrovém řízení. Pokud se dohodnete na konkrétních termínech, zapište si je třeba na CV. Tato informace se bude jistě hodit. S úsměvem a poděkováním za čas, který uchazeč věnoval přijímacímu pohovoru, jej doprovoďte a …

Jakmile je za rohem, můžete klusat dál.

Pamatujte, že personalista je také jen člověk a na emoce máte právo, stejně tak jako uchazeč. Nicméně je čas se na chvíli zastavit a emoce potlačit. Představte si sami sebe, jak byste se cítili, kdyby před vámi stál vyklepaný personalista a hovořil o pozitivech dané firmy. Zřejmě by uchazeč vnímal spíše vás a vaše roz/naladění než to, co mu má být sděleno.

Přeji všem personalistům, aby zvládali svou práci s grácií, nadhledem
a láskou.

„Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta“ Seneca.

"Jako personalista čerpám ze svých znalostí a dosavadních zkušeností v oblasti práce s lidmi a obchodu. Naplňuje mě spojování nespojitelného a dnes už vím, že mým posláním je budování firem nejen na zelené louce, ale také propojování firemní strategie se strategií personální, restarty a hledání cest, jak být ještě lepší v podnikání, než jste dnes. Stejně tak s nadšením spojuji uchazeče s těmi správnými společnostmi díky přípravě uchazečů na pracovní pohovor od sepsání životopisu (CV), motivačního dopisu až po samotný trénink - pohovor nanečisto". Více o mé cestě naleznete zde >>