ŠŤASTNÁ SEDMIČKA DŮVODŮ K MOTIVACI SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Představte si mechanické hodinky, alespoň se třemi komplikacemi. Stroj těchto hodinek je plný větších či menších ozubených koleček, které do sebe různě zapadají a tvoří jeden obrovský a funkční celek.  Všechna kolečka uvnitř pracují se stejným výkonem, a tudíž nedochází k žádnému extra výkyvu. Ale aby toto celé fungovalo jako celek, musí se majitel o hodinky, resp. strojek řádně starat. Ať už hodinky jen natahovat nebo nechat hodinky čas od času vyčistit, kolečka promazat a celý strojek řádně seřídit.

A teď si představte váš podnik jako tyto hodinky a vaše zaměstnance jako ozubená kolečka. Pokud máte v týmu alespoň jednoho ne-motivovaného člena (ozubené kolečko), celý výkon firmy se může pomalu, ale jistě, komplikovat. A když půjdeme ještě kousek dál, zaměstnanec může „nakazit“ svou nemocí (=ne-motivací) i ty ostatní tak dokonale, že dojde
ke kolapsu a vaše hodinky budou jen těžce opravitelné.

Je prokázáno, že motivovaný zaměstnanec má především:

  1. lepší výkon, úkoly plní vždy včas
  2. je pozitivně naladěn, rád a ochotně spolupracuje, nemá problémy s novými výzvami
  3. stará se o své pracovní prostředí, udržuje jej v čistotě
  4. o své práci přemýšlí, přináší nápady a nejrůznější zlepšení
  5. chce být přirozenou součástí firmy a chce, aby byl takto vnímán, je pyšným zaměstnancem podniku
  6. záleží mu na tom, aby firma prosperovala a on tak získal jistotu stabilního zaměstnání.
  7. záleží mu na tom, jak hospodaří s majetkem firmy (např. takové maličkosti jako údržba svěřených strojů a nástrojů, spotřeba kancelářských potřeb nebo úspornější jízda autem ušetří firmě nemalé finanční prostředky)

Správný leader zná své zaměstnance a dokážete s jistotou poznat a říct, kdy a které ozubené kolečko celého strojku hodinek potřebuje namazat (tedy probudit jeho motivaci). Také dokáže odhadnout docela přesně, který olej na promazání bude nejlepší (tedy pozná, jak svého zaměstnance postrčit opět do skupiny motivovaných).

Ve spoustě případů tyto kompetence předává majitel firmy personalistům (ať už interní či externí personalisty), kteří mají na zaměstnance více času, umí lépe zaměstnance „rozebrat“, otevřít jejich vnitřní pohnutky a všechny „nespokojenosti“ v pracovním životě dostatečně brzy rozkrýt a pomoci je odstranit.

A co vy? Jak fungují vaše hodinky?  Funguje váš tým jako celek a můžete
se na každého jednotlivce maximálně spolehnout nebo byste potřebovali nějaké kolečko seřídit? Pokud jste na straně úprav
a seřizování, neváhejte mě kontaktovat, zcela jistě spolu vymyslíme řešení.

"Jako personalista čerpám ze svých znalostí a dosavadních zkušeností v oblasti práce s lidmi a obchodu. Naplňuje mě spojování nespojitelného a dnes už vím, že mým posláním je budování firem nejen na zelené louce, ale také propojování firemní strategie se strategií personální, restarty a hledání cest, jak být ještě lepší v podnikání, než jste dnes. Stejně tak s nadšením spojuji uchazeče s těmi správnými společnostmi díky přípravě uchazečů na pracovní pohovor od sepsání životopisu (CV), motivačního dopisu až po samotný trénink - pohovor nanečisto". Více o mé cestě naleznete zde >>