PERSONALISTA MUSÍ BÝT DOBRÝ TANEČNÍK

Denně přemýšlím, jak důležití jsou pro mě lidé, kteří zasílají do firmy své životopisy nebo lehce přede mnou odkrývají své „já“ na pohovorech. Co o nich ve skutečnosti vím? Zpočátku to jsou studené kontakty, které se mohou stát součástí firmy. Jsem tedy soudcem, který rozhoduje o tom, jestli uchazeči poskytnu příležitost. Rozhoduji o tom, kdo bude tvořit tým. Rozhoduji tedy o osudech druhých!

Práce personalisty je odpovědnější více, než by se zdálo. Denně se setkávat s novými lidmi s radostí
a elánem může pouze člověk, kterému je kontakt s lidmi potěšením. Každý nový kontakt, každá nová tvář, každý nový zaměstnanec má za úkol personalistu obohacovat a posouvat v jeho práci dál.

Pokud má personalista lidi opravdu rád, vyzařuje z něj pozitivní energie a protějšek nemá pocit, že ho obtěžuje. Pozitivní energie je „nakažlivá“ a komunikace s uchazečem je pak daleko otevřenější
a upřímnější
. Dobře naladěný personalista je pak ve stavu, kdy nesoudí uchazeče a vnímá uchazeče všemi smysly. Například si všímá jeho řeči těla, tónu hlasu apod.  Díky těmto bodům umí lépe
a pohotověji volit doplňující otázky.

Představte si pohovor jako tanec. Prvními vzájemnými slovy chytáte rytmus, a pokud se vzájemně nesladíte, pošlapete si nohy. Je třeba si ale uvědomit, že personalista je ten, který vede partnera na tanečním parketě. Ukvapeným soudem můžeme uchazeče zcela zavrhnout a nedat mu tak příležitost projevit své skutečné JÁ. Pohovor je tu od toho zjistit, zda zmiňovanou „polku“ opravdu umí.
A přiznejme si – s dnešní situací na trhu práce bychom měli tančit s každým, kdo je nakloněn komunikaci a má zájem tancovat/ pracovat zrovna u nás a být součástí našeho týmu.

Dalším tanečním partnerem personalistů je jejich nadřízený, který jim dává svou důvěru. Věří, že vybere další členy tanečního souboru tak, aby to bylo v souladu s vizí, misí a hodnotami společnosti.

Pokud neradi tančíte, (nemáte rádi lidi a jejich příběhy), práci personalisty nedělejte. Ztratíte přemáháním spoustu energie a ve finále to velmi uškodí nejen vám, ale i firmě, kde pracujete. Personalistikou s láskou můžete dokázat nemožné.

"Jako personalista čerpám ze svých znalostí a dosavadních zkušeností v oblasti práce s lidmi a obchodu. Naplňuje mě spojování nespojitelného a dnes už vím, že mým posláním je budování firem nejen na zelené louce, ale také propojování firemní strategie se strategií personální, restarty a hledání cest, jak být ještě lepší v podnikání, než jste dnes. Stejně tak s nadšením spojuji uchazeče s těmi správnými společnostmi díky přípravě uchazečů na pracovní pohovor od sepsání životopisu (CV), motivačního dopisu až po samotný trénink - pohovor nanečisto". Více o mé cestě naleznete zde >>